City Ordinances

CITY ORDINANCE NO. SP-2623, S-2017

IPINAGBABAWAL ANG PAGLABAS O PAGALA GALA NANG NAKAHUBAD SA PAMPUBLIKONG LUGAR ANG SINUMANG LUMABAG AY MAY KAUKULANG PARUSA

CITY ORDINANCE NO. SP-2301, S-2014

“DISCIPLINARY HOUR” PAGBABAWAL NA LUMABAS NG BAHAY ANG MGA MENOR DE EDAD., (17YRS OLD) LABING PITONG GULANG PABABA MULA 10:00PM HANGGANG 5:00AM ANG SINUMANG LUMABAG AY MAY KAUKULANG PARUSA SA MAGULANG AT TAGA PAG BANTAY.

CITY ORDINANCE NO. SP-1756, S-2007

PAGPAPATUPAD NA ANG PAG PAPATUGTOG NG VIDEOKE AY HANGGANG 9:00 NG GABI LAMANG ANG SINUMANG LUMABAG AY MAY KAUKULANG PARUSA.

CITY ORDINANCE NO. NC-85, S-89

IPINAGBABAWAL ANG PAG-INOM SA MGA PAMPUBLIKONG LUGAR ANG SINUMANG LUMABAG AY MAY KAUKULANG PAGKAKAKULONG .

Link to Quezon City Ordinances

Quezon City Council Ordinances

Laan Lagi ang Paglilingkod